Msze Święte

W tygodniu:
6:30, 7:00, 18:00

W Niedziele i Święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

TRANSMISJA ONLINE

Kancelaria parafialna

Wtorek, Środa: 
16:00 - 17:30

Czwartek, Sobota:
8:00 - 10:00

Istotne wyjaśnienia: 

O sakramencie namaszczenia chorych mówi List św. Jakuba: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone (Jk 5, 14-15).

Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza: Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu (KKK nr 1499).

Pośród najważniejszych „skutków” tego sakramentu, Katechizm wymienia: 

 • łaskę umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości;
 • odnowienie ufności i wiary w Boga oraz umocnienie przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią;
 • uzdrowienie duszy oraz ciała, jeśli taka jest wola Boża;
 • odpuszczenie grzechów; 
 • otrzymanie siły i daru głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa;
 • przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Kiedy przyjmuje się sakrament namaszczenia chorych?

 • Namaszczenie chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia.
 • Odpowiednia pora na przyjęcie tego sakramentu jest wtedy, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości. (KKK 1515)
 • Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca do przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych przed każdą trudną operacją, a także wszystkie osoby starsze, u których pogłębia się słabość. (por. KKK 1516)

W naszej parafii:

 • W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych w każdy pierwszy piątek lub sobotę miesiąca. Przy okazji takich odwiedzin można poprosić księdza o udzielenie choremu sakramentu namaszczenia chorych.
 • Sakramentu namaszczenia chorych (w połączeniu z możliwością spowiedzi i przyjęciem Komunii św.) udzielamy w czasie rekolekcji wielkopostnych.
 • Przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy odwiedzamy chorych w domach, z Komunią św., (chodzi o tych chorych, których nie odwiedzamy w pierwsze piątki i soboty miesiąca). Jest to również stosowna okazja, by chory mógł wyspowiadać się, przyjąć Komunię św. i przyjąć sakrament namaszczenia chorych.
 • W razie pilnej potrzeby można wezwać kapłana o każdej porze (telefonicznie lub osobiście). 

Pamiętajmy, że w szpitalach opiekę duchową nad chorymi sprawują kapelani szpitalni. Jeśli więc chory przebywa w szpitalu (a stan jego zdrowia na to pozwala) należy zadbać, aby się wyspowiadał, przyjął Komunię św. i sakrament namaszczenia chorych. 

Na tablicach ogłoszeń, obok kaplic szpitalnych są zazwyczaj umieszczone numery telefonów do kontaktu z kapelanem szpitala.

Czy ostatnie namaszczenie i namaszczenie chorych to ten sam sakrament?

Sakrament namaszczenia chorych często błędnie mylony jest z Wiatykiem, czyli ostatnią