Msze Święte

W tygodniu:
6:30, 7:00, 18:00

W Niedziele i Święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00

 Transmisje online 

Kancelaria parafialna

Wtorek, Środa: 
16:00 - 17:30

Czwartek, Sobota:
8:00 - 10:00

Spis treści

Św. Juda Tadeusz, apostoł

Święty Juda został nazwany Tadeuszem dla odróżnienia od Judasza Iskarioty. Pochodził z Kany Galilejskiej, a jego rodzicami byli Maria i Kleofas (zwany także Alfeuszem). Apostołem był również jego brat Święty Jakub. 

Kleofas - brat Świętego Józefa, był wiernym uczniem Chrystusowym, jednym z tych dwu, którym Zbawiciel – po swoim zmartwychwstaniu – ukazał się w drodze z Jeruzalem do Emaus. Matkę Apostoła spotykamy w Biblii pod imieniem Marii Kleofasowej, którą Ewangelia nazywa siostrą Matki Chrystusowej, co oznacza tyle, że była Jej krewną. To ona stała pod krzyżem Jezusowym, a po Jego śmierci zatroszczyła się o Jego Ciało. 

Św. Juda Tadeusza głosił ewangelię w Judei, Samarii, Idumei, a najwięcej w Mezopotamii. Według św. Paulina z Noli apostołował on także w Afryce. Śmierć męczeńską poniósł w Libanie lub w Persji Ciało Świętego Judy zastało z czasem przewiezione do Rzymu i do dziś znajduje się w Bazylice Świętego Piotra. Papież Paweł III, 22 września 1548 r., udzielił odpustu zupełnego tym, którzy odwiedzają jego grób w dniu jego święta, czyli 28 października. 

Św. Juda Tadeusz jest autorem listu, który wszedł do kanonu Nowego Testamentu. Na wstępie Listu przedstawia się jako brat Jakuba. Pana Jezusa, na którego pokrewieństwo mógłby się powoływać, nazywa Panem, a siebie nazywa Jego sługą. Celem listu jest ostrzeżenie adresatów przed "jakimiś ludźmi", "szydercami" siejącymi zgorszenie, oraz zachęta do "walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym".  Autor poleca też, aby wierni byli pełni wiary i miłości, modlili się i oczekiwali "miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu" (w. 3). List jest pisany twardym i surowym stylem, przypominającym nieco wypowiedzi starotestamentowych proroków. 

Św. Juda Tadeusz jest patronem od spraw trudnych i beznadziejnych. Jest też patronem Armeni.


Decyzją ks. Abp Stefana Sapiehy proces tworzenia nowej parafii w Czyżynach i Łęgu został powierzony w 1935 r. proboszczowi w Mogile, ks. Józefowi Zastawniakowi. Świadom wielkich trudności po głębokim zastanowieniu się, Ks. Józef Zastawniak wybrał na patrona przyszłego kościoła i tworzącej się parafii Św. Judę Tadeusza. Odtąd zaczął się rozwijać wielki kult Tego Św. Apostoła. Systematycznie odprawiana Nowenna do św. Judy Tadeusza 28 każdego miesiąca gromadziła i nadal gromadzi wielu wiernych. Rodzice wybierali na patronów chrztu dla swoich dzieci imię „Tadeusz dla chłopców, a dla dziewczynek Tadea". Wiele podziękowań i próśb do Św. Judy z parafii, oraz z poza parafii świadczy o wielkim zaufaniu do Tego Patrona Św. Judy Tadeusza.

Kamienna figura św. Judy Tadeusza znajduje się w głównym ołtarzu kościoła parafialnego.

 

juda

W parafii jest też piękny relikwiarz z relikwiami Św. Judy Tadeusza. 

historia10


 

Modlitwa codzienna
Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i opiekunie, w trosce i opuszczeniu oddaję się Twej cudownej opiece. Spraw, abym z Bogiem się budził i z Bogiem szedł na spoczynek. Dzień po dniu prowadź mnie coraz bliżej Serca Jezusowego, abym spoczął w Nim po trudach i walkach życia, a zamiast miłości własnej, pychy i zniechęcenia, niech w mym sercu zapanuje miłość, ofiarność i pokora. Amen. 
 
Litania do św. Judy Tadeusza
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami
Królowo Apostołów, módl się za nami

Święty Judo Tadeuszu, módl się za nami
Święty Judo, chwalebny Apostole, módl się za nami
Święty Judo, gorliwy wyznawco, módl się za nami
Święty Judo, przyjacielu Chrystusa, módl się za nami
Święty Judo, wierny sługo Boży, módl się za nami
Święty Judo, powołany do głoszenia Ewangelii, módl się za nami
Święty Judo, głosicielu Słowa Bożego, módl się za nami
Święty Judo rozniecający miłość bożą w ludzkich duszach, módl się za nami
Święty Judo, występujący mężnie w obronie wiary świętej, módl się za nami
Święty Judo, który jesteś dla nas przykładem życia chrześcijańskiego, módl się za nami
Święty Judo, który cierpiałeś prześladowania dla wiary, módl się za nami
Święty Judo, potwierdzający własną krwią wiarę w Chrystusa, módl się za nami
Święty Judo, Patronie w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych módl się za nami

Abyśmy z naszych grzechów powstali, módl się za nami 
Abyśmy szczerze pokutowali, módl się za nami
Abyśmy gorliwymi byli w służbie Bożej, módl się za nami
Abyśmy w dobrym robili postępy, módl się za nami
Abyśmy w zgodzie i jedności żyli, módl się za nami
Abyśmy wiarę zawsze zachowali, módl się za nami
Abyśmy nigdy nie ulegli zwątpieniu, módl się za nami
Abyśmy nigdy nie wpadli w rozpacz, módl się za nami
Abyśmy błądzącym zawsze mogli dopomóc, módl się za nami.
Abyśmy od wszystkich niebezpieczeństw duszy i ciała uwolnieni byli, módl się za nami.
Abyśmy po naszym życiu na ziemi z Tobą się połączyli, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Boże, który nas przez Świętego Judę Tadeusza raczyłeś doprowadzić do poznania Swojego Imienia, spraw prosimy Cię abyśmy, oddając Mu należną cześć, coraz bardziej postępowali w dobrym. Amen.


 

DZIEŃ 1

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością.

Otwieram moje serce stroskane i proszę, i błagam Cię o opiekę nade mną.

Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią, i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmogącego łaskę, o którą Cię prosili.

Oni też głoszą, ześ Ty, św. Judo nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna wiara w ciebie pociągnęły mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy.

(tu wymienić prośbę) Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 2

O św. Judo Tadeuszu! – zostałeś chwalebnym Apostołem na wołanie Jezusa Chrystusa – poszedłeś za Nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia.

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego boskim posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.

Pragnę, o św. Judo Tadeuszu, iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich – a stanę się pożytecznym człowiekiem naszego Kościoła katolickiego – świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 3

Św. Judo Tadeuszu – chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdują się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym mi niebezpieczeństwem.

Daj mi, o św. Tadeuszu, łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją – ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 4

O św. Judo Tadeuszu – skoro znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy.

Wszak Chrystus Pan głosił szczęście ludzkości na ziemi w wiecznej i największej prawdzie – jaką jest miłość bliźniego.

Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 5

Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierć Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u boga łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z rąk Bożych, jeśli nie z radością, jak Ty i święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się woli Bożej, w duchu ofiary za grzechy swoje.

O św. Apostole, świadku życia i śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało, kiedy Chrystus, mój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych apostołów świętych modlitwy „Ojcze nasz”.

Proszę Cię, wyjednaj mi tę łaskę, ażebym Boskiemu Twojemu nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 6

Dziękuję Ci, o św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją.

Dziękuję ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie tę męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły.

Utrwalaj, o św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską daru miłości Chrystusowej.

Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 7

O św. Judo! Po dniach wstrząsającego smutku doznałeś niewymownej radości, gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, który dnia trzeciego po swej śmierci powstał z grobu, aby ukazać się swym uczniom – apostołom. Uproś u Boga łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 8

O św. Judo, któryś w swej apostolskiej pracy uczył, że światem rządzi wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia – i że na tej sile zbudowano Kościół katolicki, spraw, mój Orędowniku, ażebym w chwilach utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

 

DZIEŃ 9

O św. Judo Tadeuszu, chwalebny apostole – niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja, jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego należeć będę, albowiem serce moje i dusza, i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc – temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego imienia, albowiem płynie ku mnie dzięki Twemu wstawiennictwu błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

 


 

List Św. Judy

Adres
 1 Juda, sługa Jezusa Chrystusa, brat zaś Jakuba, do tych, którzy są powołani, umiłowani w Bogu Ojcu i zachowani dla Jezusa Chrystusa: 2 miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech będą udzielone obficie!

Cel listu
 3 Umiłowani, wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić do walki o wiarę raz tylko przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, którzy dawno już są zapisani na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego zamieniają na rozpustę, a nawet wypierają się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ostrzeżenia
 5 Pragnę zaś, żebyście przypomnieli sobie, choć raz na zawsze wiecie już wszystko, że Pan, który wybawił naród z Egiptu, następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli; 6 i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia; 7 jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie [położone] miasta - w podobny sposób jak one oddawszy się rozpuście i pożądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, że ponoszą karę wiecznego ognia. 8 Podobnie więc ci "prorocy ze snów": ciała plugawią, Panowanie odrzucają i wypowiadają bluźnierstwa na "Chwały". 9 Gdy zaś archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza, nie odważył się rzucić wyroku bluźnierczego, ale powiedział: «Pan niech cię skarci!». 
 10 Ci zaś [temu] bluźnią, czego nie znają; co zaś w przyrodzony sposób spostrzegają jak bezrozumne zwierzęta, to obracają ku własnemu zepsuciu. 11 Biada im, bo poszli drogą Kaina i oszustwu Balaama za zapłatę się oddali, a w buncie Korego poginęli. 12 Ci właśnie na waszych agapach są zakałami, bez obawy oddają się rozpuście... samych siebie pasą... obłoki bez wody wiatrami unoszone... drzewa jesienne nie mające owocu, dwa razy uschłe, wykorzenione...13 rozhukane bałwany morskie wypluwające swoją hańbę... gwiazdy zabłąkane, dla których nieprzeniknione ciemności na wieki przeznaczone... 14 Również o nich prorokował siódmy po Adamie [patriarcha] Henoch, mówiąc: «Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, 15 aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie bezbożne uczynki, przez które okazywała się ich bezbożność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko Niemu grzesznicy bezbożni». 16 Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, [choć] postępują według swoich żądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na osoby.

Upomnienia
 17 Wy zaś, umiłowani, przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez Apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, 18 gdy mówili do was, że w ostatnich czasach pojawią się szydercy którzy będą postępowali według własnych pożądliwości. 19 Oni to powodują podziały, [a sami] są cieleśni [i] Ducha nie mają. 20 Wy zaś, umiłowani, budując samych siebie, na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie 21 i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, [które wiedzie] ku życiu wiecznemu. 22  Dla jednych miejcie litość, dla tych, którzy mają wątpliwości: 23 ratujcie [ich], wyrywając z ognia, dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało.

Doksologia końcowa
 24 Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, 25 jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na wszystkie wieki! Amen

 

Źródło: Biblia Tysiąclecia, http://www.biblia.poznan.pl/PS/Biblia.htm

Kontakt do księdza dyżurnego:

tel. 723-689-444

Nabożeństwa

I-szy Czwartek
Godzina Święta: 17:00 - 18:00

I-szy Piątek
Spowiedź Święta:
rano: 6:30 - 7:30
po południu: 16:00 - 18:30
Msze Święte:
6:30, 7:00, 17:00, 18:00

I-sza Sobota
Msza Święta w intencji Rodzin naszej parafii: 8:30

Nowenna do św. Judy Tadeusza
28-ego dnia każdego miesiąca: 18:00

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
środa: 18:00

Adoracja Najświętszego Sakramentu
czwartek: 17:00 - 18:00

Wieczory Uwielbienia
każda II Niedziela Miesiąca po Mszy o 18:00

IV Niedziela Miesiąca - Msza o 13:00
w intencji dzieci, które obchodzą roczek Chrztu Świętego

Nowenna do św. Rity
22-go dnia każdego miesiąca o 18:00

Poradnia dla narzeczonych

I i III wtorek miesiąca: 18:00 - 19:30

Zapisy: ftrodzinie.pl/dla-narzeczonych/

Więcej informacji...

Biblioteka parafialna

Czwartek: 17:00 - 18:00
Niedziela: 9:30 - 10:30

Konto parafii

Bank Pekao S.A. Kraków

97 1240 4588 1111 0000 5492 0365

Archiwum nagrań

Kliknij w obrazek,

aby przejść na stronę!

72ec90a19631ded06b28d295eb33249488d49070

Kontakt

ul. Wężyka 6
31-580 Kraków

tel. 012 647 94 88
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo juda

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 212

Wczoraj 167

W tym tygodniu 1117

W tym miesiącu 4960

Wszystkie odwiedziny 1324167

Do góry